رنـــــــــــــــــــگارنگ

اشپزخونه ی مجازی ما

تزئین سالاد فصل
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٠   کلمات کلیدی: سالاد فصل

اینم دو مدل تزئین سالاد فصل نتیجه ی همکاری من و جاری جون که تاکید داشتند به نام من  تنها تمام نشود من هم رسم امانتداری را به جا اوردم .

                                         

  و  تزئین دوم